Corona-virus

UPDATE Corona-virus en geplande activiteiten

Wij worden in toenemende mate benaderd door leden met de vraag of alle activiteiten nog wel doorgang kunnen vinden nu het Corona virus ook in Europa en Nederland is gesignaleerd. Uiteraard volgen we nauwgezet de ontwikkelingen en de adviezen/instruc