Corona-virus

Update coronavirus en programmering van De Oranje Leeuw

In het vorige bericht over gevolgen van het coronavirus was abusievelijk een verkeerde startdatum opgenomen voor het organiseren van evenementen. ING houdt vast aan een startdatum van 1 september voor het weer mogen organiseren van eve