Corona-virus

UPDATE 24-4 Corona-virus en geplande activiteiten

Wij worden benaderd door leden met de vraag of activiteiten nog wel doorgang kunnen vinden. Uiteraard volgen we nauwgezet de ontwikkelingen en de adviezen/instructies van de autoriteiten. Als daar aanleiding toe is zullen wij geplande activiteiten t