Inschrijfformulier Golf

Vul het formulier zoveel mogelijk volledig in. Ben je al lid van De Oranje Leeuw? Log dan in, zodat de meeste gegevens ingevuld worden.
Ga met de muis over de veldnamen. Bij sommige krijg je additionele informatie.
Vul je lidnummer in. Weet je die niet, dan graag 12345
Voer je voornaam in
Graag aangeven wat je geslacht is (M of V)
Voer je volledige naam in incl. voorletters en eventuele tussenvoegsels
Voer je volledige adres in.
Voer je postcode in
Voer je woonplaats in
Voer een geldig e-mailadres in
Voer een geldig e-mailadres in
Voer een telefoonnummer in (10 cijfers)
Voer een geldig telefoonnummer in (10 cijfers)
Voer je geboortedatum in
Ongeldige invoer
Voer een geldig IBAN nummer in

Maak een selectie
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
  • Ik ga ermee akkoord dat de bijdrage jaarlijks tot beëindiging automatisch wordt afgeschreven van mijn bankrekening.
  • Ik ga er mee akkoord dat bij deelname aan een van de activiteiten die door de Oranje Leeuw Golf worden georganiseerd, de bijdrage automatisch wordt afgeschreven van de bankrekening.
  • Ik ga er mee akkoord dat bij inschrijving de eenmalige borg van € 100,- automatisch wordt afgeschreven
    Deze borg wordt bij opzegging na afloop van het lopende kalenderjaar teruggestort op mijn bankrekening.
  • Ik ga akkoord met het ontvangen van email/nieuwsbrief vanuit de golfvereniging op het vermelde email adres
  • Ik verklaar gedurende mijn lidmaatschap van de Oranje Leeuw Golfvereniging tevens lid te zijn van de Personeelsvereniging De Oranje Leeuw.
  • Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar is het betrokken lid de bijdrage over het gehele jaar verschuldigd.
Door het klikken op Verzenden ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.