Corona-virus

Wij worden in toenemende mate benaderd door leden met de vraag of alle activiteiten nog wel doorgang kunnen vinden nu het Corona virus ook in Europa en Nederland is gesignaleerd.

Uiteraard volgen we nauwgezet de ontwikkelingen en de adviezen/instructies van de autoriteiten.
Als daar aanleiding toe is zullen wij geplande activiteiten tijdig annuleren en deelnemers daarvan op de hoogte stellen.

Maart
Tot 6 april zijn alle activiteiten m.b.t. de Oranje Leeuw stilgelegd.
Alle onderafdelingen zijn hierover door het hoofdbestuur geïnformeerd.

April
De 8-daagse reis naar Polen, die gepland staat voor 3 april, gaat niet door. Deze reis is nu definitief verzet naar 19 maart 2021. Deze reis is door onze vereniging geheel betaald en de deelnemersbijdrage blijven daarom gereserveerd tot volgend jaar.
Of de culinaire stadswandeling in Elburg doorgaat wordt in gezamenlijk overleg met de touroperator en de restaurants beslist op vrijdag 3 april.
De dagtocht naar De Ooijpolder en Radboud museum gaat definitief niet door. Het Radboud museum heeft de deuren gesloten tot en met juni. Gekeken zal worden of het mogelijk is om deze dagtocht later in het jaar nogmaals te organiseren.
De fotoworkshop op 25 april is definitief gecanceld.

Mei
Op dit moment is de enige activiteit waarop ingeschreven kon worden de musical Tina Turner. Zodra er meer nieuws is over het wel of niet doorgaan, dan zullen de deelnemers worden geïnformeerd en zal er daarna een algemeen bericht op de website verschijnen.
De Algemene Ledenvergadering die gepland stond voor 14 mei wordt later in het jaar gehouden. Datum is nu nog niet bekend.

Juni
Over het al dan niet doorgaan van de 12-daagse reis naar Spanje en Andorra met vertrekdatum 5 juni zal rond 17 april een besluit worden genomen. Als de reis doorgaat zal de deelnemers- bijdrage geïncasseerd worden op 22 april.

Wij wensen u de komende tijd veel gezondheid toe en vragen je om op elkaar te letten en waar nodig te helpen.

Het bestuur van de Oranje leeuw