Corona-virus

Wij worden benaderd door leden met de vraag of activiteiten nog wel doorgang kunnen vinden.

Uiteraard volgen we nauwgezet de ontwikkelingen en de adviezen/instructies van de autoriteiten.
Als daar aanleiding toe is zullen wij geplande activiteiten tijdig annuleren en zo nodig deelnemers op de hoogte stellen.

Alle activiteiten tot en met de maand juni zijn geannuleerd en worden doorgeschoven naar een datum later dit jaar.

Mei
De Algemene Ledenvergadering die gepland stond voor 14 mei wordt later in het jaar gehouden. Datum is nu nog niet bekend.

Juli
De Nijmeegse Vierdaagse gaat niet door en dus onze boottocht over de Waal om te genieten van het vuurwerk ook niet.

Augustus
Helaas gaat het 5 jarig evenement Sail Amsterdam dit jaar niet door, de deelnemers krijgen deze week hun inschrijfgeld terug gestort.

Wij wensen u de komende tijd veel gezondheid toe en vragen je om op elkaar te letten en waar nodig te helpen.

Het bestuur van De Oranje Leeuw