alv-2021

Hierbij de uitnodiging om de Algemene Ledenvergadering van Personeelsvereniging De Oranje Leeuw bij te wonen.
Vanwege Corona zal het deze keer ook weer via Teams gaan.

Datum: Donderdag 27 mei 2021
Tijd: 17.00 – 19.00 uur
Locatie: Online via MS Teams

 

Agenda:  

 1. Opening en mededelingen;
 2. Ingekomen stukken;
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 14 oktober 2020;
 4. De Financiële verantwoording 2020.  Vragen over dit verslag kunt u tot uiterlijk maandag 24 mei stellen aan de Penningmeester, per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 5. Verslag kascommissie;
 6. Oproep voor nieuwe leden voor kascommissie en benoeming leden kascommissie;
 7. Bestuursverkiezing:   
  1. Aftredend zijn Rene Heuysdens en Ron Folkers. Beiden zijn herkiesbaar. 
  2. Voor de te vervullen vacatures in het algemeen bestuur kunnen ook de leden een of meer kandidaten voordragen, mits een daartoe strekkende, door ten minste tien (10) stemgerechtigde leden getekende kennisgeving, uiterlijk drie dagen voor de vastgestelde dag van de ledenvergadering in het bezit van de secretaris van het algemeen bestuur is, per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 8. Begroting 2021. Vragen over de begroting kunt u tot uiterlijk maandag 24 mei stellen aan de Penningmeester, per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 9. Statutenwijzigingen. Per 1 juli 2021 gaat de Wet Toezicht Bestuur en Rechtspersonen gelden en dit heeft gevolgen voor onze statuten. Gelijktijdig zullen de statuten worden doorgelicht. Deze wijzigingen en het al genomen besluit over het toelaten van oud-ING medewerkers worden nu voorbereid en zal aan de leden worden voorgelegd in een extra ALV in dit jaar of de ALV van 2022.
 10. Evenementenkalender 2021;
 11. Onderafdelingen;
 12. Rondvraag en sluiting.

De financiële jaarstukken inclusief de begroting kun je vanaf 21 mei opvragen door in te loggen in deoranjeleeuw.nl.
Ga dan naar menu-item Mijn Oranje Leeuw/Verenigingsdocumenten, daar staan ook de notulen van de vergadering van 14 oktober 2020.
Mocht dat niet lukken stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je krijgt dan de stukken als pdf-file in je mailbox.

 

AANMELDEN