kerstgroet

“Het Coronavirus houdt ons het hele jaar al in de greep”.
Zo begon ik precies een jaar geleden met mijn vorige kerstgroet aan jullie.
Ik gaf aan dat er een vaccin beschikbaar zou komen en het nog wel maanden zou gaan duren voordat we weer terug zouden zijn bij het “gewone” sociale leven.
Het leven van vóór het virus, waarbij we elkaar zonder restricties konden ontmoeten en met elkaar om konden gaan.
Ook de personeelsvereniging en haar onderafdelingen snakten er naar om weer “fysieke evenementen” te mogen organiseren.
Een jaar later weten we allemaal dat het virus ons nog steeds in haar greep houdt en er steeds weer nieuwe varianten ontstaan.

Betekent dit dan dat de personeelsvereniging en haar onderafdelingen in 2021 niets hebben kunnen organiseren?

Zeker niet!
Daar waar het kon hebben we de evenementen en de (buiten)activiteiten door laten gaan. Dit met inachtneming van alle maatregelen die door de regering afgekondigd waren/zijn.
Een bezoek aan bijvoorbeeld een theater en/of restaurant heeft iets meer voeten in de aarde, maar kan dan toch gewoon doorgaan.
Voor volgende jaar hebben de diverse besturen en commissies ook alweer hun plannen gemaakt en daar waar het kon gedeeld met hun leden.
(Een deel van) de voor 2022 ingeplande evenementen zijn al terug te vinden op de site en te benaderen via www.deoranjeleeuw.nl/activiteiten .
Aan een aantal evenementen wordt nog gewerkt. Zodra deze een meer officiële status hebben worden deze aan het rijtje toegevoegd. Dus houd de site in de gaten!

Rest mij nog om jullie namens het hele bestuur van De Oranje Leeuw hele fijne kerstdagen, een goed uiteinde en vooral een gezond 2022 toe te wensen.
Hopelijk dat ik volgend jaar kan beginnen met een andere openingszin.

Leo Boone
Voorzitter personeelsvereniging De oranje Leeuw